Brev till president Sauli Niinistö

Bästa president Sauli Niinistö,

Jag har liksom många andra finländare försökt vända mig till statsminister Juha Sipilä och inrikesminister Paula Risikko för att försöka få ett slut på den djupt inhumana asylpolitiken i Finland som strider mot internationella bestämmelser och emot vår egen grundlag. Eftersom det verkar omöjligt att få Sipilä och Risikko att ta ansvar för de människor som hotas och till och med dödas av den sannfinländskt dikterade politiken vänder jag mig nu till Er.

Jag ber Er att se Finlands framtid – våra mänskliga rättigheter, vår status som rättsstat och vårt moraliska ansvar för de människor som kommer hit traumatiserade och i desperat behov av skydd – som Ert ärende. Jag har känt tilltro till att Ni står stadigt i de grundläggande värderingar som Finland byggts på under nästan 100 år och som har gjort att vi kunnat bevara freden och bygga välfärden efter de krig som vi genomlevt.

Jag har själv engagerat mig för flyktingarna ända sedan den stora gruppen kom för ett år sen. Jag känner människorna personligen och har därför fått läsa deras negativa asylbesked när de kommit. Det är en stor skandal att Migri så lättvindigt och medvetet missförstår, lämnar bort viktiga detaljer och menar att ”rädslan inte är objektivt befogad” när människor flytt hals över huvud för att de blivit dödshotade som nästa på tur efter mördade släktingar. Det går inte då att bara fly till en annan del av Irak. Myndigheterna i landet kan inte ge skydd. Nu vet jag att inte jag heller som, finländare, kan lita på myndigheterna. Det är mycket skrämmande att inse att politisk styrning kan påverka hur man tolkar tidigare så bergfasta principer om människors lika värde och rätten till asyl.

Vi som genom vårt engagemang har verklig insikt i vad som händer vädjar nu till Er, Herr President. Grip in och stoppa det här vansinnet. Finland begår för tillfället ett stort människorättsligt övergrepp som vi kommer att få skämmas för i framtiden och som orsakar oerhört lidande för både finländare och flyktingar just nu. Även om flyktingpolitiken stramats åt i flera länder är Finlands tillvägagångssätt unikt på ett mycket skrämmande sätt.

Jag hoppas på svar som innebär att Ni tar ert ansvar i tider när de ansvariga ministrarna sviker.

Jag är liksom er fru poet och skrev igår en sång om det här. Texten till Migris bödlar (Migrin pyövelit) hittas här.

https://linateir.wordpress.com/linas-texter/lattexter/migris-bodlar/

Jag är tyvärr inte för dramatisk i min beskrivning, utan detaljerna kommer ur asylbeslut jag läst. Beslut för människor som nu befinner sig i en mycket desperat situation.

Med vänlig hälsning,

Lina Teir, Kristinestad

TP/3661/04.01/2016 (20.11 2016)

Bästa Lina Teir

Republikens president Sauli Niinistö har mottagit er e-post i vilken ni framför era åsikter gällande asylpolitiken i Finland.

Jag tackar för er e-post. Många personer har tagit kontakt med presidenten gällande den fråga som också ni tar upp. Följande svar har tillställts:

Republikens president har flera gånger i offentligheten tagit ställning till flyktingsituationen och han har betonat att Finland, som ett civiliserat land, måste hjälpa dem som verkligen behöver hjälp – det är Finlands skyldighet. Men vi måste förstå att det finns människor som oroar sig i den här ovanliga situationen, och därför måste vi först trygga de europeiska värderingarna och ordningen och finna sätt att ha kontroll över strömmen av immigranter till Europa och även till Finland. Jag ber er dock observera att det är Finlands regering som är ansvarig för asylpolitiken och fastställer Finlands riktlinjer i dessa frågor – inrikesministeriet är ansvarigt för beredningen av dessa riktlinjer.

Republikens presidents uppgifter och befogenheter stipuleras i grundlagen och andra lagar. Republikens president kan inte ingripa i ett ärende som inte hör till hans ansvarsområde. Därför kan han tyvärr inte bistå er i ert ärende.

Med vänlig hälsning,

Pete Pokkinen

Republikens presidents specialmedabetare

Kristinestad 7.12 2016

Bästa president,

Jag tackar för ert svar på mitt brev där jag uttrycker min djupa oro över den inhumana och illegala asylpolitik som nu förs i Finland och där jag ber Er gripa in och stoppa människorättsövergreppet i er roll som värdeledare. Det är självklart att dagens asylpolitik är illegal om man ser till följande paragrafer i Finlands grundlag:

Paragraf 6: Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

Paragraf 9: En utlänning får inte utvisas, utlämnas eller återsändas, om han eller hon till följd härav riskerar dödsstraff, tortyr eller någon annan behandling som kränker människovärdet.

Ni skriver så här som svar på min oro:

Republikens president har flera gånger i offentligheten tagit ställning till flyktingsituationen och han har betonat att Finland, som ett civiliserat land, måste hjälpa dem som verkligen behöver hjälp – det är Finlands skyldighet. Men vi måste förstå att det finns människor som oroar sig i den här ovanliga situationen, och därför måste vi först trygga de europeiska värderingarna och ordningen (…).

Vi är överens om att det är Finlands skyldighet att hjälpa och att vi måste förstå att det finns människor som oroar sig i den här ovanliga situationen. Vi måste förstå hur den oron lett oss in i den katastrofala situation vi hamnat i, där regeringen med berått mod handlar rakt emot internationella bestämmelser, vår egen grundlag och vår kristna värdegrund. Vi måste förstå hur populistiska politiker medvetet spelar på den oro som naturligt uppkommer när en stor förändring sker genom att sprida lögner och uppvigla till hat mot människor som är förföljda, traumatiserade och helt skyddslösa. Vi måste förstå de här mekanismerna för att kraftfullt kunna stå upp för det som presidenten kallar för ”europeiska värderingar” när de hotas inifrån, från högerextrema och främlingsfientliga grupper, och otroligt nog av regeringen själv.

Jag och många med mig ser nu regeringen genomdriva massavvisning på ett mycket kallt och hjärtlöst sätt. Jag gav flera exempel på det här i mitt första brev och flera kan hittas bl.a. på www.migrileaks.wordpress.com där Migris bristfälliga beslutsprocesser nu avslöjas. Är det att handla så, att i total brist av anständighet och respekt för de mänskliga rättigheterna avvisa människor till en säker död, som är det vi ska kalla för europeiskt och civiliserat?

Jag känner många människor som kom till Finland för ett år sen i behov av skydd. Den övervägande delen av dem är muslimer. De talar med mig om kärlek och respekt och om att inte sänka sig till den nivå som den som kränker dig sänkt sig till. De, som lider av svåra posttraumatiska symptom, som går igenom sorgearbete efter att familjemedlemmar mördats, som blivit tvungna att lämna allt och som nu nekas asyl trots tydliga bevis på förföljelse – de lär mig om de grundläggande värderingar som presidenten i sitt svar kallar för ”europeiska”. De vänder andra kinden till, likt många mobbade barn på våra skolgårdar, och deras lidande är bottenlöst.

De här människorna kränks nu slutgiltigt av regeringen. Det sista av deras människovärde tas ifrån dem genom att de nekas asyl, blir fråntagna alla mänskliga rättigheter och stämplas som illegala. Inte ens en svårt sjuk människa får behålla sin rullator för att kunna gå när han tvingas ut på gatan. Var och en kan förstå att vi redan nu befinner oss mycket långt från de grundläggande värderingar som jag utgått från att vårt samhälle vilar på.

Vi måste förstå att det finns människor som nu känner inte bara oro, utan gränslös skräck över vad som kommer att hända dem om de tvingas tillbaka i händerna på dem som förföljt dem. Deras rädsla är, till skillnad från vad Migri hävdar, befogad på flera sätt. Förutom att de vet vad som verkligen händer i deras hemländer och vilka bevis de framhållit i sina egna asylprocesser vet de här människorna också, precis som vi, att det finns flera exempel på människor som återvänt och som mördats strax efter att de kommit fram till de länder de flytt ifrån.

Jag vill tro att ni inte hunnit eller förmått ta in vidden av det människorättsövergrepp som nu pågår inom vårt lands gränser. När jag läser hur presidenten på sin facebooksida lyfter upp hur bra det går för Finland ser jag ingen kommentar om hur väl det går för de mänskliga rättigheterna och just de ”europeiska värderingarna” i Finland just nu. Men om det inte går bra för oss när det gäller att behandla flyktingar som människor istället för som djur, vad har vi då att vara stolta över? Hur kan vi vara stolta över vår världsberömda skola om vi trots den inte lärt oss någonting av historien?

Presidenten har också på senaste tiden framhållit hur viktigt arbetet mot mobbning är. Nu pågår mobbning i stor skala i Finland. Människorna som drabbas av det här utdragna övergreppet är mycket utsatta och kan inte själva försvara sig. Det är därför jag nu agerar som jag hoppas att varje elev i våra skolklasser gör: Jag berättar för en vuxen att jag ser vad som händer och att jag behöver hjälp med att stoppa det som sker, eftersom min egen makt inte räcker till.

Jag ber er, herr President – ta också min och många andra ansvarskännande finländares oro på allvar. Ta de asylsökande människornas förtvivlade oro över att dö eller se sina barn dö på allvar. Om vi inte gör det ser jag inte att det finns någonting kvar av de ”europeiska värderingar” ni nämner i ert svar till mig. Jag undrar om det finns något kvar av det Finland som våra förfäder kämpat för i flera krig och som vi vill fira under Finland100. Jag vill fira ett land som är anständigt och humant nog att visa barmhärtighet med de allra svagaste utan att vara förblindat av främlingsfientlig retorik och ”oro för de europeiska värderingarna”. Jag vill i framtiden minnas er som den president som genom sitt mod och sin handlingskraft gjorde detta möjligt. Nu vet Ni ju vad som händer.

Vi är många finländare som mår otroligt dåligt av att se vad som händer med vårt land. Vi återfår vår livskraft och hälsa den dag vi inte behöver stå mitt i ett grovt människorättsligt övergrepp, utan makt att förhindra att människor dödas i vårt namn. Till dess är vi, liksom flyktingarna, gisslan i en politisk dragkamp där människor i denna stund betalar med sina liv.

Som min vän sa igår: ”I think the best thing would be that when you come here again you find me dead.”

Hälsningar Lina Teir, Kristinestad

Annonser