Låttexter

Lina har hittills skrivit ett trettiotal visor på svenska. Här kan du läsa texten till några av dem.

Annonser